Způsob podávání

Kumulativní dávka železa

V případě nového, zjednodušeného režimu dávkování, lze snadno určit požadovanou kumulativní dávku železa*

Způsob podávání

Ferinject® lze podávat formou nitrožilní injekce s využitím neředěného roztoku do 1000 mg železa (do maximální dávky 15 mg/kg tělesné hmotnosti) nebo formou nitrožilní infúze do maximální jednorázové dávky 1000 mg železa (do maximální dávky 20 mg/kg tělesné hmotnosti).*

Způsob podávání

Způsob podávání
PŘÍKLADY PODÁVÁNÍ: KUMULATIVNÍ DÁVKA ŽELEZA 1000 MG

Způsob podávání 1500 mg
PŘÍKLADY PODÁVÁNÍ: KUMULATIVNÍ DÁVKA ŽELEZA 1500 MG

Způsob podávání 2000 mg
PŘÍKLADY PODÁVÁNÍ: KUMULATIVNÍ DÁVKA ŽELEZA 2000 MG

* Doložka:
Nepodávejte více než 1000 mg železa týdně.
Ferinject® lze podávat formou nitrožilní injekce s využitím neředěného roztoku do 1000 mg železa (do maximální dávky 15 mg/kg tělesné hmotnosti) nebo formou nitrožilní infúze do maximální jednorázové dávky 1000 mg železa (do maximální dávky 20 mg/kg tělesné hmotnosti).
U pacientů s hodnotou Hb ≥14 g/dl se podává výchozí dávka 500 mg železa a před dalším podáním je třeba zkontrolovat parametry železa.
U pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří jsou závislí na dialýze, se nemá překračovat jednorázová maximální denní dávka 200 mg železa ve formě injekce.

Literatura:

1. Ferinject® Summary of Product Characteristics.