Železitá karboxymaltóza

Železitá karboxymaltóza, účinná farmaceutická složka přípravku Ferinject®, je polynukleární komplex karbohydrátu hydroxidu železitého. Ferinject® byl navržen tak, aby umožňoval kontrolované, systémové uvolňování železa v buňkách retikuloendotelového systému, čímž je minimalizováno riziko uvolnění velkého množství železa do séra.

Struktura polynukleárního jádra hydroxidu železitého je podobná struktuře ferritinu: železo je zachyceno v jádru, v nikoliv redox-aktivní formě, čímž jsou limitovány toxické účinky odvozené od slabě vázaného železa. Tento komplex vykazuje průměrnou molekulovou hmotnost přibližně 150 000 Da. 

MODEL STRUKTURY ŽELEZITÉ KARBOXYMALTÓZY 
Převzato z Geisser, 2009. 

Literatura:

1. Geisser P et al. Drug Research 1992;42(12):1439-52.
2. Crichton R et al. Iron Therapy With Special Emphasis on Intravenous Administration. 4 ed. Iron Therapy, ed. Bremen. 2008, London, Boston: International Medical Publishers.