Léčba železem

Hladinu železa je třeba pro účely optimální léčby deficitu železa u anemických pacientů pravidelně kontrolovat. Hlavním cílem při léčbě deficitu železa, s anémií nebo bez ní, je korekce deficitu Hb a doplňování zásob železa v organismu.

Praktická řešení ohledně použití léčby železem v různých situacích lze nalézt na stránkách www.irontherapy.org

Literatura:

1. Crichton R et al. Iron Therapy With Special Emphasis on Intravenous Administration. 4 ed. Iron Therapy, ed. Bremen. 2008, London, Boston: International Medical Publishers.