Informace o přípravku Ferinject®

V této části jsou uvedené specifické informace o přípravku. Vzhledem k tomu, že Ferinject® je k dispozici pouze na předpis, je tato sekce přístupná pouze odborníkům ve zdravotnictví. Ferinject® je roztok železité karboxymaltózy, který se používá při nitrožilně podávané léčbě deficitu železa v případech, kdy perorální preparáty železa jsou neúčinné nebo je nelze použít. Vlastnosti tohoto komplexu, zejména jeho stabilita, umožňují podání dávky železa do 1 000 mg ve formě i.v. injekce nebo infúze. Vzhledem k těmto vlastnostem je Ferinject® první komplex železa nikoliv ve formě vázané na dextran, určený k i.v. podávání jeho vysokých dávek.

  • až 1 000 mg železa za 15 minut* 
  • komplex nikoliv ve formě vázané na dextran 
  • není nutná žádná testovací dávka 

Režim akčního filmu

Klepnutím na obrázek spustíte video.

* Doložka:
Nepodávejte více než 1 000 mg železa týdně.
Ferinject® lze podávat formou nitrožilní injekce s využitím neředěného roztoku do 1 000 mg železa (do maximální dávky 15 mg/kg tělesné hmotnosti) nebo formou nitrožilní infúze do maximální jednorázové dávky 1 000 mg železa (do maximální dávky 20 mg/kg tělesné hmotnosti).
U pacientů s tělesnou hmotností U pacientů s hodnotou Hb ≥14 g/dl se podává výchozí dávka 500 mg železa a před dalším podáním je třeba zkontrolovat parametry železa.
U pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří jsou závislí na dialýze, se nemá překračovat jednorázová maximální denní dávka 200 mg železa ve formě injekce.

Literatura:

1. Ferinject® Summary of Product Characteristics.
2.
Geisser P. Port J Nephrol Hypert 2009;23(1):11-16.