Deficit železa

Železo je esenciální prvek, nezbytný pro život, a v organismu plní různé funkce. Jedná se o nedílnou složku hemoglobinu (Hg); železo je také nezbytné pro všechny významné metabolické cesty včetně buněčné respirace, glykolýzy, oxidace mastných kyselin a syntézy DNA.
Deficit železa (ID) je deficit celkového železa v organismu, k němuž dochází, jestliže požadavky na přísun železa převyšují jeho příjem.

 

Absolutní deficit železa (deplece)

Deplece železa se dělí na tři stádia: 

  • 1) Deficit železa – dochází k poklesu zásob železa a u pacienta se může dostavovat tzv. deficit železa. V tomto stádiu nemusejí být přítomné žádné pozorovatelné známky či symptomy. 
  • 2) Erytropoéza (tvorba červených krvinek) při deficitu železa – v tomto stádiu již nejsou naplňovány požadavky na přísun železa do kostní dřeně, kde se tvoří červené krvinky. Tato nenaplněná potřeba železa je spjatá s poklesem červených krvinek (RBC) a s nárůstem hladiny receptorů protoporfyrinu a sérového transferinu. Pro erytropoézu při deficitu železa je rovněž charakteristická absence nebo významný pokles zásob železa, nízká sérová hladina železa, zvýšená celková vazebná kapacita (TIBC), tj. koncentrace transferinu, a konečně nízká saturace transferinu (TSAT). Hematokrit (Hct) zůstává téměř normální.
  • 3) Anémie při deficitu železa (IDA) – nakonec rychlost erytropoézy klesá v takové míře, že dochází ke snížení hladiny RBC a IDA v krevním oběhu. V tomto konečném stádiu deficitu železa se RBC stávají mikrocytickými (snížený střední korpuskulární objem (MCV)) a hypochromními (snížená koncentrace Hb), sérová hladina železa a TSAT jsou velmi nízké. 

Na rozdíl od výše uvedených stádií deficitu železa v případě funkčního deficitu železa (FID) platí, že mobilizace železa z jeho zásob není dostatečně rychlá na to, aby dokázala naplnit požadavky kostní dřeně, přestože celkové zásoby organismu jsou normální. Tito pacienti vykazují normální nebo vysokou hladinu ferritinu, ovšem nízkou hladinu TSAT. 

 

Charakteristiky funkčního deficitu železa: 

  • Normální nebo vysoká hladina sérového ferritinu
  • Saturace transferinu 
  • Hypochromní červené krvinky a zvýšená hladina retikulocytů
  • Snížený MCV§ nebo v závažných případech MCHC§
  • Odpověď na i.v. suplementaci železa
  • Neadekvátní Hb odpověď na ESA*

 

§ MCV: střední korpuskulární objem; MCHC: střední korpuskulární koncentrace hemoglobinu 
Převzato z Crichton et al. 2008.
* ESA: látky stimulující erytropoézu

Literatura:
1.
 Crichton R et al. Iron Therapy With Special Emphasis on Intravenous Administration. 4 ed. Iron Therapy, ed. Bremen. 2008, London, Boston: International Medical Publishers. 
2. Clark S, Nutr Clin Pract 2008;23:128-141.
3. Hercberg S et al. Public Health Nutr 2001;4:537-545.
4. Munoz M et al. Vox Sang 2008;94:172-183.