Novinky

Jednorázová dávka přípravku Ferinject® 1 000 mg vede při nedostatku železa u žen (netrpících anémií) k rychlému zlepšení příznaků únavy.

06.02 2013 | Novinky..více »

Výsledky nové klinické studie prokazují, že jednorázová dávka 1 000 mg přípravku Ferinject®, podaná nitrožilně pro doplnění železa, vede k rychlému zlepšení únavy u symptomatického deficitu železa u žen, které přitom netrpí anémií. [1]
Výsledky studie PREFER, prvního klinického hodnocení, které se zabývalo hodnocením účinnosti a bezpečnosti přípravku Ferinject® při nedostatku železa u žen bez anémie a v reprodukčním věku, které trpí neobjasněnou únavou, byly ohlášeny dne 16. dubna 2012 na sympóziu během kongresu Německé společnosti pro vnitřní lékařství (DGIM) ve Wiesbadenu.

Data o novém přípravku Injectafer® (značka přípravku Ferinject® v USA) prezentovaná během Týdnu pro ledviny 2011 Americké nefrologické společnosti (American Society of Nephrology’s Kidney Week 2011)

14.11 2011 | Novinky..více »

Během Týdnu pro ledviny 2011 Americké nefrologické společnosti (ASN) byla prezentována data ze dvou rozsáhlých, multicentrických, randomizovaných, kontrolovaných klinických hodnocení s přípravkem Injectafer® (značka přípravku Ferinject® v USA, železitá karboxymaltóza). Zadavatelem těchto klinických hodnocení byl americký partner skupiny Galenica, Luitpold Pharmaceuticals, Inc. Cílové parametry zahrnovaly posouzení účinnosti a profilu kardiovaskulárních rizik přípravku Injectafer®. Obě klinická hodnocení své cílové parametry ohledně účinnosti a bezpečnosti naplnila. V obou klinických hodnoceních byla střední změna hemoglobinu statisticky vyšší u přípravku Injectafer®. Výskyt kompozitního cílového parametru kardiovaskulární bezpečnosti byl u přípravku Injectafer® vs. perorálně podávaného železa nebo i.v. standardu péče statisticky podobný.
Celkově se studií účastnilo více než 3 500 pacientů, z čehož přibližně 1 800 bylo léčeno přípravkem Injectafer®, což znamená, že celkový počet pacientů, kteří byli léčeni pomocí přípravku Injectafer® a analyzováni v prostředí klinického hodnocení, dosahuje téměř 5 800.

Preoperační anémie zvyšuje u chirurgických pacientů riziko úmrtí a významné morbidity

07.10 2011 | Novinky..více »

Na základě nedávné studie s podporou společnosti Vifor Pharma bylo prokázáno, že u pacientů s anémií, kteří absolvují řadu chirurgických výkonů, jiných než operací srdce, je riziko úmrtí zvýšené o 42 % a riziko závažných morbidit o 35 % v porovnání s pacienty bez anémie. Tyto důležité výsledky byly právě publikovány v prestižním recenzovaném lékařském časopise „The Lancet“.

Přípravek Ferinject®▼ získal schválení MHRA pro zjednodušený režim dávkování při léčbě deficitu železa

13.07 2011 | Novinky..více »

Společnost Vifor Pharma dnes oznámila, že pro přípravek Ferinject® (železitá karboxymaltóza) byl schválen nový, zjednodušený režim dávkování, který eliminuje nutnost výpočtu dávky železa pomocí složité Ganzoniho rovnice. [1, 2] Regulatorní agentura pro léčiva a zdravotnické přípravky (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) (MHRA) ve Velké Británii, referenčním členském státě pro postup vzájemného uznávání pro Ferinject®, schválila novou verzi souhrnu údajů o přípravku (SmPC) pro tento přípravek, jenž danou změnu odráží. Předpokládá se, že národní schválení pro další jednotlivé státy budou následovat.