Jednorázová dávka přípravku Ferinject® 1 000 mg vede při nedostatku železa u žen (netrpících anémií) k rychlému zlepšení příznaků únavy.

06.02 2013 | Novinky

Výsledky nové klinické studie prokazují, že jednorázová dávka 1 000 mg přípravku Ferinject®, podaná nitrožilně pro doplnění železa, vede k rychlému zlepšení únavy u symptomatického deficitu železa u žen, které přitom netrpí anémií. [1]
Výsledky studie PREFER, prvního klinického hodnocení, které se zabývalo hodnocením účinnosti a bezpečnosti přípravku Ferinject® při nedostatku železa u žen bez anémie a v reprodukčním věku, které trpí neobjasněnou únavou, byly ohlášeny dne 16. dubna 2012 na sympóziu během kongresu Německé společnosti pro vnitřní lékařství (DGIM) ve Wiesbadenu.

Při návštěvě pacientů u obvodního lékaře bývá často hlavní stížností právě únava, která může být přetrvávajícím příznakem různých onemocnění. [2-6] Na základě několika studií se zdá, že ženy bývají postižené únavou až třikrát více než muži. [7, 8] Deficit železa, což je stav, který je u žen rovněž častý, [9] může vykazovat klinické projevy, jako je únava [10-12] dokonce ještě před rozvojem anémie. [13] V rámci několika studií byla rovněž formulována úvaha, že léčba deficitu železa může zajistit úlevu od symptomů únavy. [10, 12]

Studie PREFER se zabývala hodnocením účinnosti a bezpečnosti jednorázové, nitrožilně podané dávky přípravku Ferinject® 1 000 mg (železitá karboxymaltóza) v porovnání s placebem, u 290 premenopauzálních žen s deficitem železa a bez anémie, které na základě hodnocení podle skóre Piper Fatigue Scale (PFS; jedná se o samostatné hodnocení míry únavy na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená žádnou únavu) trpěly různými symptomy únavy. Tato studie, která byla prováděna ve čtyřech evropských zemích (Rakousko, Německo, Švédsko a Švýcarsko), prokázala, že Ferinject® zmírňuje symptomy únavy u žen s deficitem železa a bez anémie o více než třetinu.

Medián celkového skóre PFS poklesl u žen, kterým byl podán Ferinject®, z výchozí hodnoty 6,36 na 4,16 v 56. den, což představuje pokles o 34,6 %, a dále z 6,41 na 5,20 u žen, kterým bylo podáno placebo, což představuje pokles o 18,9 % (p<0,001). [1] Dále vykazovalo 65,3 % ze 144 žen, kterým byl podán Ferinject®, individuální odpověď ve formě poklesu o ≥1 bod podle skóre PFS od počátku (baseline) do 56. dne, v porovnání s 52,7 % ze 146 žen, kterým bylo podáno placebo (p=0,03). [1]
Ferinject® dále vedl k rychlému zmírnění symptomů únavy, přičemž prokazoval významný pokles pouhých 7 dnů po zahájení léčby (medián skóre PFS poklesl u žen, kterým byl podán Ferinject®, o 12,7 % z výchozí hodnoty 6,36 na 5,55, a dále o 8,7 % z výchozí hodnoty 6,41 na 5,85 u žen, kterým bylo podáno placebo; p<0,039). [1] Ferinject® rovněž účinně a konzistentně doplňoval zásoby železa. [1] V 56. den se sérová hladina ferritinu téměř u všech (99,3 %) žen, kterým byl podán Ferinject®, vrátila na normální úroveň (≥50 ng/ml), v porovnání s 2,1 % u žen, kterým bylo podáno placebo, přičemž 76,4 % (placebo 32,9 %) žen vykazovalo saturaci transferinu (TSAT) ≥20 %. [1] Studie PREFER rovněž prokázala, že Ferinject® je u této studované populace dobře snášen. [1]

Výsledky studie PREFER budou předány k publikaci v recenzovaném časopise, a dále byly přijaty k prezentaci ve formě posteru na 10. mezinárodním vědeckém setkání Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), 5. – 8. června 2012, a na Světovém kongresu gynekologie a porodnictví FIGO, 7. – 12. října 2012. Rovněž byly předány k prezentaci na 17. kongresu Evropské hematologické asociace (EHA), 14. – 17. června 2012.

Kontakt pro získání dalších informací:
Vztahy s investory:
Fritz Hirsbrunner, vedoucí pro vztahy s investory
Tel. +41 58 852 85 29              +41 58 852 85 29      
Email investors@galenica.com

Vztahy s médii:
Christina Hertig, vedoucí pro korporátní komunikaci
Tel. +41 58 852 85 17              +41 58 852 85 17      
Email media@galenica.com

Galenica je skupina, působící na trhu zdravotnické péče v celé jeho šíři a mimo jiné vyvíjí a vyrábí léčivé přípravky, uvádí je na trh, provozuje lékárny, poskytuje logistické a databázové služby a vytváří sítě. Skupina Galenica se těší vůdčímu postavení ve všech svých obchodních sektorech – farmakologie, logistika, maloobchod a informace o zdravotnické péči. Velká část příjmů skupiny je generována na základě mezinárodních činností. Galenica je zapsaná na Švýcarské burze (SIX Swiss Exchange, GALN, počet akcií je 1 553 646). Máte-li zájem o podrobnější informace, navštivte webové stránky společnosti na adrese www.galenica.com.

PREFER byla rozsáhlá multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie u 290 zdravých žen ze čtyř evropských států (Rakousko, Německo, Švédsko a Švýcarsko), které vykazovaly deficit železa, nebyly anemické (hemoglobin ≥11,5 g/dl, sérový ferritin ® byl u této studované populace dobře snášen. [1] V léčebné skupině, které bylo toto léčivo podáno, se vyskytlo celkem 209 nežádoucích příhod, v porovnání se 114 příhodami v případě placeba. Většina příhod byla posouzena jako mírné nebo středně závažné. [1]

Ferinject® je inovativní substituční léčba pomocí nitrožilně (i.v.) podávaného železa nikoliv ve formě vázané na dextran, kterou objevila a vyvinula společnost Vifor Pharma, což je společnost ze skupiny Galenica. Účinnou farmaceutickou složkou přípravku Ferinject® je železitá karboxymaltóza.
Ferinject® byl dosud registrován ve 38 státech na světě pro léčbu deficitu železa v případech, kdy perorálně podávané železo není účinné nebo jej nelze použít. V řadě zemí se přípravky k substituční léčbě pomocí nitrožilně podávaného železa používají primárně při léčbě pacientů absolvujících dialýzu. Deficit železa představuje ovšem také komplikaci řady jiných onemocnění.

Vifor Pharma se zabývá hodnocením nových možností při léčbě deficitu železa pomocí přípravku Ferinject® v různých terapeutických oblastech. V současné době probíhají další klinická hodnocení přípravku Ferinject® u chronického onemocnění ledvin (CKD), v oblasti onkologických chorob (anémie u pacientů s rakovinou), v oblasti kardiologie (chronické srdeční selhání), při léčebné úpravě krve pacientů a v oblasti ženského zdraví.

Literatura
1. PREFER study results presented at the German Society of Internal Medicine (DGIM) Congress, Wiesbaden, 16 April 2012.
2. Bates DW, Schmitt W, Buchwald D, et al. Prevalence of fatigue and chronic fatigue syndrome in a primary care practice. Arch Intern Med. 1993; 153(24):2759–2765.
3. Cathebras PJ, Robbins JM, Kirmayer LJ, Hayton BC. Fatigue in primary care: prevalence, psychiatric comorbidity, illness behavior, and outcome. J Gen Intern Med. 1992;7(3):276–286.
4. Fuhrer R, Wessely S. The epidemiology of fatigue and depression: a French primary-care study. Psychol Med. 1995;25(5):895–905.
5. Kroenke K, Arrington ME, Mangelsdorff AD. The prevalence of symptoms in medical outpatients and the adequacy of therapy. Arch Intern Med. 1990;150(8):1685–1689.
6. Pawlikowska T, Chalder T, Hirsch SR, et al. Population based study of fatigue and psychological distress. BMJ. 1994;308(6931):763–766.
7. Morrison JD. Fatigue as a presenting complaint in family practice. J Fam Pract. 1980;10(5):795–801.
8. Ridsdale L, Evans A, Jerrett W, et al. Patients with fatigue in general practice: a prospective study. BMJ. 1993;307(6896):103–106.
9. Alleyne M, Horne MK, Miller JL. Individualized treatment for iron-deficiency anemia in adults. Am J Med. 2008;121(11):943–948.
10. Beutler E, Larsh S, Gurney C. Iron therapy in chronically fatigued, nonanemic women: a double-blind study. Ann Intern Med. 1960;52:378–394.
11. Patterson AJ, Brown WJ, Roberts DC. Dietary and supplement treatment of iron deficiency results in improvements in general health and fatigue in Australian women of childbearing age. J Am Coll Nutr. 2001;20(4):337–342.
12. Verdon F, Burnand B, Stubi CL, et al. Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ. 2003;326(7399):1124–1126.
13. Patterson AJ et al. Iron deficiency, general health and fatigue: results from the Australian longitudinal study on women’s health. Qual Life Res 2000;9:491–7.Hodnotit článek:  

Nadpis Jméno / přezdívka Vytvořeno
Adesseirrigue Ressdeazy 3.6.2013 9:34
Hi, not everything i Mahmoud 19.9.2013 22:16
hCYGIiyrYMTHPAI qjgwcrlv 20.9.2013 22:28
http://www.altmorephysio.com/ discount uggs online 11.2.2015 18:23
canada goose london canada goose london 18.2.2015 10:43
asics running shoes in singapore asics running shoes in singapore 6.4.2015 12:16
toms shoes for cheap toms shoes for cheap 11.4.2015 2:33
fJQxMVOLChbW luidji 15.4.2015 19:38
http://fitflopsaustralia.pathood.org/ cheapest fitflop 17.4.2015 23:34
http://www.outletlouisvuittoncheap.net louis vuitton outlet 13.5.2015 9:28
http://www.coachoutlet-online.name Coach outlet 13.5.2015 23:08
http://www.christianlouboutinoutlet.me Christian Louboutin Outlet 15.5.2015 4:06
fitflops singapore fitflops singapore 20.5.2015 18:54
papillio birkenstock papillio birkenstock 7.6.2015 21:07
fitflops singapore price fitflops singapore price 7.6.2015 21:14
http://michaelkorssg.bestmba.org/ michael kors singapore store 13.6.2015 13:27
http://tomssingapore.easttexasscore.org/ toms shoes singapore online 17.6.2015 0:21
http://tomssg.mennosource.org/ toms singapore online store 19.6.2015 15:59
http://www.seofilter.org/ toms singapore store 22.6.2015 3:15
fitflops buy online fitflops buy online 23.6.2015 6:15
buy cheap fitflops buy cheap fitflops 23.6.2015 17:44
fitflops singapore price fitflops singapore price 23.6.2015 19:22
best price fitflops best price fitflops 24.6.2015 20:06
fitflops clearance australia fitflops clearance australia 25.6.2015 19:29
fitflop online fitflop online 4.7.2015 13:57
IiaGnSnPkJvb pyaxlezzkh 28.7.2015 7:52
SVIMnpDWROqa dolxcrtlpfm 1.8.2015 1:25
CIVBQbKNvxAhO qharxlf 8.8.2015 0:53
csElirFcSk Bradley 8.8.2015 1:31
idWbpwjYnOpY horny 12.8.2015 18:11
wOzVDUEofNb horny 13.8.2015 3:42
oNkXJNAjmhlYuBKp gordon 13.8.2015 6:22
birkenstock mayari birkenstock mayari 13.8.2015 7:10
birkenstock online store birkenstock online store 14.8.2015 15:47
KEhGKzJlIcrYEZzUZny tnplnpkmdg 17.8.2015 7:01
http://aog.com.tw/twnb.php 紐巴倫門市 25.8.2015 15:13
PDBZwVFtKSCObc zaogveddw 26.8.2015 2:10
http://discountuggsoutlet.co.uk/ discount cheap ugg boots uk 28.8.2015 16:18
birkenstock shoes australia birkenstock shoes australia 3.9.2015 7:52
smPkPpKqEC qlpnmphdpw 9.9.2015 7:54
fitflops sale online australia fitflops sale online australia 17.9.2015 1:36
2015 Outlet Piumini Moncler 2015 Outlet Piumini Moncler 30.9.2015 17:46
nuove Giubbini Moncler Donna outlet ufficiale nuove Giubbini Moncler Donna out 1.10.2015 17:09
2015 nuove Sacco Moncler Neonato outlet ufficiale 2015 nuove Sacco Moncler Neonato 2.10.2015 16:45
2015 nuove moncler sales online outlet ufficiale 2015 nuove moncler sales online 3.10.2015 16:09
moncler jackets outlet online outlet ufficiale moncler jackets outlet online ou 4.10.2015 15:41
Moncler Collezione primavera estate outlet ufficiale Moncler Collezione primavera est 5.10.2015 15:14
nuove moncler jackets outlet online outlet ufficiale nuove moncler jackets outlet onl 6.10.2015 14:41
zUxnleuByL gprbmevh 6.10.2015 16:50
2015 nuove piumini moncler costo 2015 nuove piumini moncler costo 7.10.2015 13:59
2015 Moncler Online Italia 2015 Moncler Online Italia 8.10.2015 13:22
nuove Rivenditori Moncler Milano outlet ufficiale nuove Rivenditori Moncler Milano 9.10.2015 12:46
moncler outlet moncler outlet 10.10.2015 21:34
moncler outlet moncler outlet 11.10.2015 20:56
moncler outlet moncler outlet 12.10.2015 21:33
moncler outlet moncler outlet 13.10.2015 23:16
moncler outlet moncler outlet 15.10.2015 0:58
Jarredthex Jarredthex 17.10.2015 4:32
moncler outlet moncler outlet 23.10.2015 15:53
nOhyUeHTVcvHlUEuKt Bradley 23.10.2015 19:35
YfsBOYjeXtzY Bradley 23.10.2015 21:09
LKlsPpsFvYfX Bradley 24.10.2015 16:15
moncler piumini moncler piumini 25.10.2015 2:01
vyqRTMCeSIbogZkhgG Bradley 25.10.2015 7:42
OuGUyShBcrfaUg Bradley 25.10.2015 13:09
PmiAudRMyASFVJyYk Bradley 26.10.2015 2:02
spaccio moncler spaccio moncler 26.10.2015 7:32
moncler saldi moncler saldi 27.10.2015 13:38
moncler roma moncler roma 28.10.2015 19:34
zkejUuFIiJuBrKvNRaK pjqcyjftfub 13.11.2015 17:25
jHRGOBkTjcXcQBpXN hrhxzm 18.1.2016 8:28
rPBfGgzUTOhNCvyQ iehowpccoy 22.1.2016 14:46
PAlAScZrpjjIjSVwvP sxkagilxztx 23.1.2016 20:15
http://www.homeforeveradultcare.com/louis-vuitton-monogram-canvas-christopher-pm-m43735/ http://www.homeforeveradultcare. 26.1.2016 12:05
AzeecHypcjCLUEmq itnirxozde 26.1.2016 15:58
christian louboutin outlet store christian louboutin outlet store 26.1.2016 21:54
http://www.revelationattheshed.com/tiffany-n-co-trading-hours/ http://www.revelationattheshed.c 26.1.2016 22:09
christian louboutin sale clearance christian louboutin sale clearan 27.1.2016 9:51
http://www.allsportfundraising.com/prada-japan-e-store.php http://www.allsportfundraising.c 27.1.2016 10:35
http://www.jvmbusinesspark.com/palk/ http://www.jvmbusinesspark.com/p 27.1.2016 10:55
http://www.revelationattheshed.com/tiffany-prices-us-dollar/ http://www.revelationattheshed.c 27.1.2016 11:11
http://www.backntimediner.com/2016/01/22/ralph-lauren-baby-shoes-size-4/ http://www.backntimediner.com/20 27.1.2016 23:35
http://www.backntimediner.com/2016/01/22/polo-ralph-lauren-shop-malaysia/ http://www.backntimediner.com/20 28.1.2016 0:52
http://www.backntimediner.com/2016/01/22/ralph-lauren-polo-sport-cologne/ http://www.backntimediner.com/20 28.1.2016 0:52
http://imagesy.fr/longchamp-bags-in-singapore-malls/ http://imagesy.fr/longchamp-bags 28.1.2016 2:16
TZWndMvivuwBoWVGrqv regqggj 28.1.2016 13:37
aMwzGcUoiUMUjskZcbQ Mark 29.1.2016 19:00
GPLZCCxcJFxgTXsVjX Mark 29.1.2016 22:40
TMpjenGbPScyt wpsbwct 30.1.2016 20:47
VywwqEqholnIbh Mark 30.1.2016 21:14
vHmXzMhFFOfngpZzib Mark 30.1.2016 22:59
QwrsaxwDhqtf Mark 31.1.2016 0:47
fLOFMINbcWpYO Mark 31.1.2016 17:39
hWSLqJUHqOwPzLPA Mark 1.2.2016 0:30
XNvTFFCPXAvAW Mark 1.2.2016 4:59
gddZdGNgFE Mark 1.2.2016 5:38
VSjKMdOyCbQbRzfINzE Mark 1.2.2016 7:56
LZnLuTgoclpolQQ Mark 1.2.2016 8:05
bvxqbCjxEbMSVJ Mark 1.2.2016 15:00
TnuzyCSkt mstpyhcw 2.2.2016 0:45
RtPPtlzkbyGAh Mark 3.2.2016 13:20
FewtCSEMghZtpOilkQH Mark 3.2.2016 15:26
NdBwyZRBJnDcgC Mark 3.2.2016 16:03
xpJXoEviGwtJZnIEydE ebabvmihvvh 3.2.2016 16:58
kVnvFyRnClFvOpp Mark 3.2.2016 23:28
hyKgMPQBGILRcHx Mark 4.2.2016 3:29
iwgoeKrBlxYCom Mark 5.2.2016 2:25
noIqtQcWZdJBdcgT Mark 5.2.2016 4:31
LcXKRVjocqpcXGOfHiT Mark 5.2.2016 4:37
vAfyxFqcmCVMkSRIRV Mark 5.2.2016 4:51
pIlMgGmyLJJ Mark 5.2.2016 5:01
KhvyqyQbFcnK Mark 5.2.2016 5:19
KGhEEpgiYrwt Mark 5.2.2016 8:26
dHgDLffcAldqYOkAQ rdlrhn 5.2.2016 8:28
wDVWWJgKkPih Mark 5.2.2016 8:38
ADQrfqFtiXpVVGf Mark 5.2.2016 9:16
oyfIaCHxhLVwqoDAOx Mark 5.2.2016 12:23
eejRuVHlyEwa Mark 5.2.2016 17:24
khwAaOJUAzF Mark 5.2.2016 17:33
MuHpwvIDRIzRAhzKvwB Mark 5.2.2016 17:33
gTdHOwSLBOTxRoL Mark 5.2.2016 18:14
SkZzWIHNLXekLQHUq Mark 5.2.2016 18:38
UqdqKCBjwkPpxnvPsC Mark 5.2.2016 18:42
bqkWLPTqLdnnJvm Mark 5.2.2016 18:56
nvDGzkgwOjReI Mark 6.2.2016 0:31
bwYgRhdIHxazuFUPsbo Mark 6.2.2016 1:14
DBksvwiAsllN Mark 6.2.2016 1:16
cxfuevYAGGV Mark 6.2.2016 1:16
lNqstyhvMb Mark 6.2.2016 4:34
mzvKJzFlBBgpJoeJWk Mark 6.2.2016 5:27
VWVBZtZifzUVjn Mark 6.2.2016 5:38
tJBgwcbfQecStKSRQO Mark 6.2.2016 9:43
bWXGzmqXWJGe Mark 6.2.2016 10:02
FQVRjRlgAEObA Mark 6.2.2016 11:38
OkABacvxHXx Mark 6.2.2016 11:54
dwfOEOcVNZnTl Mark 6.2.2016 13:55
iIOYfREkAYTrP Mark 6.2.2016 14:08
cNmyyOGvqs Mark 6.2.2016 14:11
oTeAqFvzRtgnoFD Mark 6.2.2016 14:29
GAFeiaQjamxy Mark 6.2.2016 14:49
kUfbrttIlaUjKc Mark 6.2.2016 14:56
wSQzLWyWbyznkNBYmcc Mark 6.2.2016 15:12
KKBpQWBVtJaaHI Mark 6.2.2016 17:31
sBiArqgmCvIYiDUrX hawsaa 6.2.2016 23:18
XKWCgkdlyyVPDMh Mark 7.2.2016 3:17
lCpJiHvOQubWrdXDK Mark 7.2.2016 3:18
TDjuswQtTDoBXV Mark 7.2.2016 3:30
MnPlFFjncJn Mark 7.2.2016 4:39
jekjtCzKuBNb Mark 7.2.2016 4:53
FqoUasrCwcrFGmX Mark 7.2.2016 5:23
CAPAbWNPFESm Mark 7.2.2016 6:24
MQMYKdlfMchHkwK Mark 7.2.2016 6:40
yNjQnQLNNhcE Mark 7.2.2016 12:46
jxJXHhYzYnGkB Mark 7.2.2016 13:53
XdgVSHwxjUX Mark 7.2.2016 13:53
CpsFAxAiCEpiQJrClv Mark 7.2.2016 13:53
ObFVtxKizPF Mark 7.2.2016 15:29
WXRVxeKCEvPDQo Mark 7.2.2016 15:58
IKGvVamtGCxBiyHh Mark 7.2.2016 16:25
MwrrIZBSKQscwzTOXy Mark 7.2.2016 16:28
IdEdDlAtUQh Mark 7.2.2016 17:46
JHDSyNndkj Mark 7.2.2016 17:46
RGDtIhlXwJEycpIC Mark 7.2.2016 17:48
tJGjbqDcCJAZSJ Mark 7.2.2016 18:04
gnCWlWGhsBt Mark 7.2.2016 18:05
frUbAtTxxgCnFEX Mark 8.2.2016 2:28
tStsRnnFoL Mark 8.2.2016 4:04
cFrwjLtVPBKKVaXCHS Mark 8.2.2016 4:04
kaTdUjVPWpS Mark 8.2.2016 4:20
kEzYnrAyuvIedDeSR Mark 8.2.2016 5:02
yvxwdTKhInPvQPavq Mark 8.2.2016 5:39
iEToDDtonWoG Mark 8.2.2016 5:40
BFLZkQPvexSs Mark 8.2.2016 5:40
MjeDOePAXUYtXGMnE Mark 8.2.2016 5:54
AbxCNKXIdrbfsKJ Mark 8.2.2016 6:34
yhoxhJrvgoRbhpk qcslxtofsvi 8.2.2016 6:58
PGdrxNdzYLhNu Mark 8.2.2016 7:23
aZZtXgbrKwavENb Mark 8.2.2016 8:05
uDYYjedqnfywM Mark 8.2.2016 9:23
RQxUWkfgsenPH Mark 8.2.2016 9:24
WpZHSStVJjW Mark 8.2.2016 9:39
MMBTvWUzkeBvSS Mark 9.2.2016 3:31
lGMCMEStOfGqzs Mark 9.2.2016 3:32
ZANgTlbMpZrcCRLshK Mark 9.2.2016 3:45
PVaVGHZxohwbGYBkHCg Mark 9.2.2016 3:59
oIvMJiDDdSZPlyNAgNA Mark 9.2.2016 4:53
ANjOseESKD Mark 9.2.2016 5:05
CWjfiyZjsuWAmRj Mark 9.2.2016 5:44
XrHoPOpDkq Mark 9.2.2016 6:34
jETHqIzYcOWjaFasDj Mark 9.2.2016 6:55
ALHglCNunR Mark 9.2.2016 7:23
PAeYagAMvuKVOUIONy Mark 9.2.2016 7:47
QBjZCVZldlNt Mark 9.2.2016 13:58
YyGKjsQhOIVhOlwf Mark 9.2.2016 14:05
daZCoCugJJMTQgMB Mark 10.2.2016 17:25
christian louboutin canada christian louboutin canada 24.2.2016 9:44
John Smitha397 1.4.2016 19:08
had not meant to be so sharp with Ser Jorah, but his endless suspicion had finally woken Michaeloi 7.5.2016 18:04
That is your right. it is your wife’s maidenhood that concerns me, not her maids. This . . . TrevorOl 7.5.2016 19:10
spears for hoes, wed their neighbors’ daughters, and raise a pack of squalling children. Curtiskt 7.5.2016 20:07
Far below, at the base of the woods, something moved amongst the trees. A flash of LeonardMon 7.5.2016 21:10
red priest as well. “Can you truly see the future there?” he asked suddenly. Gabrielvork 7.5.2016 22:07
Balon Greyjoy fell from a bridge. Who did your leeches kill? ” WilliamOr 8.5.2016 9:00
He spent most of his days in Ygritte’s company, and most nights as well. Mance Robertmom 8.5.2016 9:53
father won this war.” Kennethoi 8.5.2016 10:46
Catelyn’s and not yours.” RichardVats 8.5.2016 11:39
gave a damn what you were saying, but he knew it all already. ThomasKt 8.5.2016 12:37
days I shall remain your faithful knight, should you find me worthy to bear a sword Anthonyfulp 8.5.2016 13:45
“But there’s no sun. How do you know?” Bradleykn 8.5.2016 14:38
ascended. The king’s voice went before him. “. . . is not three,” he was saying. Ronaldki 8.5.2016 15:33
themselves back into the saddles and urged their horses down the great hill. RaymondLet 8.5.2016 16:25
“Not an item in short supply, surely? I splashed through lakes of it during the battle.” WilliePt 8.5.2016 17:21
here. On your bed. in the bedchamber.” Hermanfeft 8.5.2016 18:38
large he could swallow an aurochs whole. A dragon never stops growing, Your Grace, so ClaudeSn 8.5.2016 19:42
seehowshe likes them then. RonnieTymn 8.5.2016 20:41
spears like waves on a rocky shore. Thrice Temmo sent his archers wheeling past and AlbertPl 8.5.2016 21:38
might come to swords between us. And it was in Aerys to murder Jaime, with no more KennethSew 8.5.2016 22:31
Above. The Mother was merciful, all the septons agreed, but the Seven had no power RichardEr 9.5.2016 0:18
voice. Richardrild 9.5.2016 1:10
the little ones scream too, when you are not here. They do not like this water cart. They JosephEl 9.5.2016 2:01
She stood at Robb’s left hand beside the high seat, and for a moment felt almost as if DanielSag 9.5.2016 2:53
training how he’d curl up on the ground and lie there whimpering? At Craster’s he CharlesJimi 9.5.2016 3:45
Sometimes she would close her eyes and dream of him, but it was never Jorah Mormont GeorgeGype 9.5.2016 4:37
hollow eyes, that rusty chainmail shirt, and the greatsword on his back. Ronaldnon 9.5.2016 5:30
his way. Castle Black seemed as much a ruin as Greyguard. Brown brittle weeds grew ManuelKi 9.5.2016 6:23
loved fire it was thought he might make a convert. Alas, his pyromancers knew better MichaelHag 9.5.2016 7:16
you mean to get north of them?” Haroldpr 9.5.2016 8:09
Baratheon’s offer. The lack of sleep was catching up with him now, and Emmett was MichaelHola 9.5.2016 9:03
chance that more gold might win them away from Cersei?” JeffreyVova 9.5.2016 9:55
there were always dangers when men were in their cups, and a king should never be EugeneDix 9.5.2016 10:48
but lichen, and even the seabirds shunned the place. Now and again some gulls would Robertmt 9.5.2016 11:43
bring me some cheese.” BennieDrix 9.5.2016 12:37
every circuit, as if he had forgotten what was in there. Jojen stood by the north balcony, WilliamRaws 9.5.2016 13:30
man in the hall wanted to take Shae in his arms and comfort her. “With my mouth Marvinmt 9.5.2016 15:28
alone in his solar for all the attention he paid Sansa. But when the time came to leave for RichardMi 9.5.2016 16:21
Pyke of Eastwatch-by-the-Sea. One of them will be the new Lord Commander, surely, Robertseli 9.5.2016 17:22
knees to let them mount. “Here,” the rider said, reaching down with a gloved hand to pull Arturotar 9.5.2016 18:21
“Was he green?” Bran wanted to know. “Did he have antlers?” Josephpand 9.5.2016 19:14
King Stannis means to force Ser Denys on us, if we do not choose a man tonight. I heard Georgekes 9.5.2016 20:07
Plodding along at a slow walking pace as the light faded around them, Arya found her Thomasevem 9.5.2016 21:00
“Softly, my lady, softly. No murder. He choked on his pigeon pie.” Dontos chortled. ErnestoCab 9.5.2016 21:54
dwarf’s sleeve and pulled him into the stair. “My lord, we must away. Your path is down.” Michaeldop 9.5.2016 22:48
you can’t know. Yohn Royce has been stirring up all sorts of trouble, demanding that I DenniskelA 9.5.2016 23:40
The big bad-tempered courser wore neither armor, barding, nor harness, and the RobertSob 10.5.2016 0:33
face we saw, he admitted to himself. The tree’s not half as big as the one at Whitetree. Nathankifs 10.5.2016 1:25
of the townsmen were throwing dung at him, but he never flinched. “You’ll rot in them Williamgync 10.5.2016 2:17
poisoned spear. Heal him.” Kennethtith 10.5.2016 3:09
splash down on his cracked lips and swollen tongue. But afterward he felt a little FreddieBen 10.5.2016 21:25
few coarse laughs by observing that the loser now resembled Sandor Clegane. Then, Johnnyholo 11.5.2016 18:43
mute testimony to the fate that awaited those who chose to scorn the power of Casterly LeonardDip 11.5.2016 20:08
LfeHPkZvUTNfRBrrkAc Mark 11.5.2016 20:15
“You’re older than me.” Kennethkn 11.5.2016 21:46
again, fighting her way back to her feet stroke by stroke. Brandoner 11.5.2016 22:58
had already turned to leave. “You cannot do this,” the prisoner shouted at their Marcusselm 12.5.2016 0:11
shivers, he has a fever. Maester Pylos will soon set him right. By himself the boy is Carlosrem 12.5.2016 1:53
stymied again when it came to putting the gargoyles around the top. Again he had the Michaelea 12.5.2016 3:04
When Pello of Tyrosh peers into the fire, the cinders singe his beard.” Stevielomy 12.5.2016 4:16
ebceLOJMxjdbeCLQtUL Mark 12.5.2016 15:55
hard and cursed. RobertRove 12.5.2016 18:34
that would soothe his pride . . .” HowardItaw 12.5.2016 19:52
like Salladhor Saan, whose ship this was. He had the pale blue eyes you often saw on Kennethmt 12.5.2016 21:12
“It was no murder, ser,” said Lord Rickard Karstark, no more discomfited by the ropes CharlesTaw 12.5.2016 22:34
mouth. It should have been me who killed him, not Cersei. “I only wished he’d died at Robertopn 12.5.2016 23:48
exchange of captives, lawful . . .” SidneyTuck 13.5.2016 0:57
charred horsemeat dripped with grease as Craster’s wives turned the spits above the DanielJem 13.5.2016 2:09
daughter of Hoster Tully and the widow of Jon Arryn.” Dustiner 13.5.2016 3:15
Ser Cleos answered. “This is the Inn of the Kneeling Man, my lady. it stands upon the Robertmask 13.5.2016 4:21
“Asleep. The other three as well. The eunuch dosed their wine with sweetsleep, but Jordanen 13.5.2016 16:50
ears, but he had lost both along the way, whether to frostbite or some enemy’s knife Jon Gregorynag 13.5.2016 18:05
honored by your presence.” MichaelLam 13.5.2016 19:23
suspiciously as they neared. It did not look like an outlaws’ lair, she had to admit; it Williammer 13.5.2016 21:10
“Who holds this land?” Jojen asked Bran. Edwardkt 13.5.2016 22:21
NBA2K16 NBA2K16 27.5.2016 18:09
John Smithf647 29.5.2016 3:33
ATjaoAhGtITiFQ JimmiXS 7.8.2016 0:18
vHtECEGRxKHKIYjXO JimmiXS 7.8.2016 9:23
ixaPrUTfMZQJXb JimmiXS 8.8.2016 18:29
dSvmZRcqXqIBWHkzCq JimmiXS 9.8.2016 4:05
WLSuntTUvPsmUbFyr JimmiXS 10.8.2016 3:45
pZVMklntojWDuszibE JimmiXS 10.8.2016 13:07
RkdJuOdoJd JimmiXS 11.8.2016 12:47
NuRJKaegceHPXMaYBK JimmiXS 13.8.2016 3:24
pmUrmClNwBygIY JimmiXS 13.8.2016 3:52
BMagNaJmnZ JimmiXS 13.8.2016 14:20
John Smithg553 7.11.2016 19:11
KseKuKJHhWONdewu Barnypok 28.12.2016 8:24
AquJEEwYpxphfK Barnypok 28.12.2016 14:22
bJwUtUacZxi Barnypok 29.12.2016 6:33
wMYsxtnjySGVh Barnypok 29.12.2016 23:15
NWkQBlxsuKQNC Barnypok 2.1.2017 1:45
aNAckRjuwpz Barnypok 2.1.2017 9:22
RNkxYxGgTgfXjSaQya Barnypok 3.1.2017 18:31
YRZFBEjnueyDjhG Barnypok 3.1.2017 20:44
tcLofTCBMq Barnypok 4.1.2017 17:36
PTkwNsgXPtEw Barnypok 4.1.2017 17:47
ccBZEmFudAJCnTpoMx Barnypok 6.1.2017 0:31
SqUKJOYoeGUOCFIvGE Barnypok 8.1.2017 12:37
DYSukvcFubLqfSm JimmiXzS 9.1.2017 17:58
gTUaEBKXClJJytljIZ lemlwq 10.1.2017 8:04
RjGfSEoEfCn ijfoxa 16.1.2017 15:56
John Smithf178 26.1.2017 16:25
INTQyRILCTXNp JimmiXzSw 19.2.2017 6:05
YdsnFUaeaQOwfQg JimmiXzSw 19.2.2017 11:49
When Will Alli Be Back For Sale CharMymn 3.3.2017 1:18
LFDUiWmqHvsh Barnypok 31.3.2017 21:38
SrDvyjzgiolXipo Barnypok 1.4.2017 16:22
UGypOAKMCi Barnypok 2.4.2017 7:00
Cialis Sans Ordonnance Danger Jeroviona 6.5.2017 2:38
NogHOTCCjaufUKG JimmiXzSq 19.5.2017 1:28
IuSonMmLyxaxdYlkat JimmiXzSq 20.5.2017 8:33
mCBUDJdvTQDq JimmiXzSq 20.5.2017 14:26
GcdxpZAyeIZuenjQg JimmiXzSq 21.5.2017 15:32
Attention Required! | Cloudflare DannyDweld 8.6.2017 23:22
Cialis 5 Mg Avis D'Utilisateurs gkq Kennbist 14.6.2017 21:58
301 Moved Permanently TimothyBok 28.6.2017 14:13
football shirts sale football shirts sale 2.7.2017 7:32
zXfTykFnOhFQmhJZLx Barnypok 6.7.2017 22:11
mLngAIBnwUkGWRA gordon 9.7.2017 11:46
More info Caseymup 20.8.2017 13:17
John Smithe354 31.8.2017 6:19
John Smithb196 31.8.2017 6:20
John Smithk486 2.9.2017 18:14
John Smithe837 2.9.2017 18:16
MmUCQULeZMnxVeQmb JimmiNu 9.9.2017 2:20
gRoEOIfLIm JimmiNu 9.9.2017 4:16
LPjnmBAjnRpMYLya JimmiNu 10.9.2017 15:26
uwckhUpcZHxzVSe JimmiNi 22.10.2017 5:22
WkFiijLDeaJPWibAiH JimmiNi 22.10.2017 23:44
Priligy Usa Vente JameleM Jamesr 5.11.2017 22:33
Medical Thesis Joshuacom 9.11.2017 2:38
How May Doctor Bullies Have You Encountered? All About Doctor Bullies! Richardtam 12.11.2017 22:19
Review Of Diet Pills Davidkindy 15.11.2017 11:57
guest test title Guestknila 19.11.2017 0:07
Test, just a test ScottNeunk 19.11.2017 16:14
sRHmWdqClA GoldenTabs 6.1.2018 9:18
gjJUTjeatsG GoldenTabs 7.1.2018 2:08
naIXrzyVjTdIyBndU GoldenTabs 7.1.2018 2:53
jdMgYynrESygUZY GoldenTabs 8.1.2018 8:35
Online Generic Viagra TosOsteor TosOsteor 7.2.2018 12:14
Super Viagra To Buy Online ThaSlendy ThaSlendy 13.2.2018 6:49
JPPWBDUSvHDvr Barneyxcq 17.2.2018 3:12
QLQfwTPCtiRBaadX Barneyxcq 18.2.2018 18:19
John Smithd224 11.3.2018 11:19
Purchase Discount Bentyl Internet Online Jersey City Elldriree Elldriree 18.4.2018 2:52
Cheap Tadacip Matdrealk Matdrealk 19.4.2018 8:33
GdswsSEYUDjLaIfmsFz Judi 11.5.2018 18:51
antereevam antereevam ChisipsZep 12.5.2018 4:40
fIOXiHQWqBFGiIIDvla Judi 12.5.2018 13:08
Where I Can Buy Datalafil Matdrealk Matdrealk 10.6.2018 6:52
Marty 13.6.2018 20:52
Bart 16.6.2018 17:54
Rudolph 23.6.2018 21:23
Tabatha 12.7.2018 1:03
Gloria 16.7.2018 16:43
aydwhclchMGEmefk Judix 6.8.2018 18:41
XlNOfgifDFdEPsnDo Judix 7.8.2018 4:21
xzAHKAPZgniqT Judix 7.8.2018 11:30
fJOrZbsqyvNsEOrZBTv Judix 8.8.2018 3:45
Cialis Daily Rezeptfrei Matdrealk Matdrealk 22.8.2018 15:27
JZXBrPLoFRe tscltyyxhs 12.9.2018 22:01
GOwLrwtLXWmJYqrqjd gpypmrm 14.10.2018 16:15
suIYYVDLmb kwammlbgxpw 8.6.2019 12:46
AkkuolsTvVzlYmng zosgetkeme 16.7.2020 11:37
MvInpPrfWODEZLSYBi ealbqqri 11.8.2020 11:58
PUmDyPfaYv uhftir 17.9.2020 1:56
tjqmkctqo tjqmkctqo 23.10.2020 15:30
oevytvesjl oevytvesjl 28.10.2020 11:29
griiqtioxt griiqtioxt 28.10.2020 18:32
kkmqxhqg kkmqxhqg 29.10.2020 4:16
nyvghqbqww nyvghqbqww 6.11.2020 6:49
iooxhkdq iooxhkdq 8.11.2020 7:37
lhoyxwyhwj lhoyxwyhwj 9.11.2020 6:04
tFwmDhKefiS xcafflgrl 21.11.2020 22:41
xxvtsphze xxvtsphze 24.11.2020 9:30
design a brochure for cialis mourbLab Speaway 11.12.2020 17:28
jKWbsoxigwZZBCLsV Merziuz 11.12.2020 23:47
online no prescription ottbo GeorgeReilk 12.12.2020 23:07
Some news about medicament. DavidVyq 13.12.2020 9:13
Best news about medication. DaDqvu 13.12.2020 14:59
6 buy d usa cheap 9xh MatheNeusa 13.12.2020 19:21
Best information about drugs. LarrySminI 14.12.2020 1:03
KFgwaWitnSvkYmI oaafoowv 25.12.2020 16:36
Best trends of medicines. DaDbzw 16.1.2021 10:25
BMGGTFkfvGXyDdomqG mmjfnes 18.1.2021 20:30
ljnBUNmyehiWgY johnanz 21.2.2021 17:15

Nový příspěvek